Vi är professionella kulturaktörer yrkesverksamma inom konstområden som arbetar med integrering av konst och kultur i grundskolan på lång sikt. Stor vikt lägger vi på att skapa kreativa och stimulerande skolmiljöer och efter önskemål även tillsammans med eleverna.
Det bidrar till ökad trivsel, ökad motivation, samt att elever får större möjligheter till eget skapande.

Förutom arbete med skolmiljö, så skräddarsyr vi även andra lösningar och anpassar dessa till temadagar, som exempelvis olika workshops som ökar elevernas kunskap.


Vill ni ha en kurs i stenhuggeri, Photoshop-kurs, teckna med 3D-penna, graffiti-kurs, serieteckningskurs ,origami , FX-makeup kurs (för närbild tagning) eller bara kreativ Halloween sminkning... vi kan erbjuda det mesta!Hur gör du?
Ta kontakt med oss, så ser vi när ni har tänkt er att ha temadagar och vad som skulle passa bäst till era elever, så att vi kan ge er en offert.

Ni behöver inte beskriva alla planerade aktiviteter i detalj men det ska finnas en klar tanke med vad ni vill göra...eller så kan vi hjälpa er, utifrån de förutsättningar ni har.Från och med läsåret 21/22 kan ni i er ansökan ta med kostnader för att bygga på ett tänkt Skapande skola projekt med fördjupning för pedagogerna, i form av för- och/eller efterarbete. Elevernas eget skapande ska fortsatt vara i fokus för det projekt som ni planerar, men för att säkerställa en långsiktighet i arbetet med konst och kultur i skolan går det alltså även planera in och budgetera för för-och/eller efterarbete med pedagogerna och den professionella kulturaktören.

Ni söker för detta som en del av projektet och beskriver det i ansökans projektbeskrivning och lägger in t. ex arvode i den ekonomiska kalkylen som vanligt. Ta in kostnadsförslag eller offert som vanligt från kulturaktören.


Skapande skola är ett projektbidrag som söks varje år, och följer skolans läsår. Dvs i kommande ansökningsomgång kan man söka för projekt för läsåret 2021/22. Ni kan själva göra upp en treårig plan som ni arbetar utifrån men i ansökan till Kulturrådet och Skapande skola bidraget söker ni endast för planerade projekt och kostnader för ett läsår i taget.


Ansökan och info om bidrag från Kulturrådet finner ni här.

IMG_0056
1a
2
6
4
13
7
11
s6
s4
s7
s5
s3
s2
s1

Vi använder vår passion för att skapa unika & kreativa verk tillsammans med eleverna.

Är du en visionär?


Ta kontakt med oss, berätta vad Du behöver, så ser vi till att förverkliga Dina visioner!
Med  30-års erfarenhet av arbete med och i pedagogiska miljöer, så kan vi garantera ett professionellt utfört arbete!


"Skapande skola levererar mer än väntat. Med stor elevinflytande, under professionell ledning, vi fick häpnandsväckande resultat.  Jag rekomenderar och uppmuntrar i det varmaste att ni tar kontakt med dem. En fantastisk resa, som varken vi, eller eleverna på skolan, sällan kommer att glömma!"


Nicklas Widberg - rektor på Tanumskolan