Nedan följer bildarbeten
som eleverna gjort med deras
engagerade lärare:
Camilla Tistou Eskilsson
"JAG BLOMMAR"

Eleverna i ÅK 4 har i slöjden arbetat utifrån temat:"Att så ett frö".
De har lärt sig att göra textiltryck. Med en teknik som kallas
pastareservage har de skapat alla de olika blommor du ser nedan.
Efter blommorna visas deras bildarbeten...


Tanumskolan ÅK 4

KONSTUTSTÄLLNING 2021